Undersøgelse af undervisningsmiljø 2017
Der er i perioden januar 2018 gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse på Slagelse Produktionsskole. De elever, der har svaret i forbindelse med undersøgelsen, har været på skolen minimum siden december 2017. Undersøgelsen er gennemført med afsæt i et spørgeskema udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Vi har i alt modtaget 46 spørgeskemaer retur, som ca. svarer til det antal elever, der kommer ind under ovennævnte kriterium.

Vurdering:
I undersøgelsen indgår altså i alt 46 besvarelser, fordelt på henholdsvis 18 kvindelige og 28 mandlige deltagere.

Det psykiske arbejdsmiljø:
Igen virker det psykiske arbejdsmiljø til at være i orden her på skolen. Det synes ligesom ved sidste undersøgelse, at eleverne trives med hinanden og den måde, de arbejder sammen på.

Ved sidste undersøgelse svarede 76 %, at de i en høj grad/nogen grad samlet set lærer nok på skolen. Her er det sket en positiv udvikling, idet 91% svarer at de i højgrad/nogen grad lærer nok på Slagelse Produktionsskole. På spørgsmålet om deltagerens oplevelser af de udfordringer svarer hele 98%, at de er passende.

92% af eleverne er tilfredse med undervisningens form. Ligeledes er 90% tilfredse med lærerens undervisningsform.

Der er to elever, der gør opmærksom på, at de er blevet mobbet. Dette kigger vi nærmere på, da mobning ikke er acceptabelt.

Ud over mobning kunne et fortsat indsatsområde stadig være vores deltageres velbefindende. Der er ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at deltagernes problemer opstår på grund af skolegangen, men alligevel. Der er dog ikke noget i besvarelserne, der herudover tyder på, at den måde, hvorpå vi griber dagligdagen an på skolen, skulle give følgende resultater: 10 % har følt sig ensomme enten ofte eller af og til. 30% har søvnbesvær ofte eller af og til, 43% mavepine/maveproblemer ofte eller af og til , 28% følt sig nervøse ofte eller af og til . Her er stigning i alle tal i forhold til sidste måling.

24 % har ofte eller af og til følt sig langt nede. 65 % giver udtryk for ofte eller af og til at have søvnbesvær. Dette er en stigning i begge.

Tallene for koncentrationsbesvær - svært at huske - svært ved at tænke klart ligger på henholdsvis 60% og 54%. Nogenlunde samme niveau som sidste år.

Den samlede vurdering for det psykiske arbejdsmiljø er hhv. 30% på i høj grad, og 61% i nogen grad.

Det fysiske arbejdsmiljø:
Vi skal dog på baggrund af tallene være mere opmærksomme på at informere om, hvad man skal gøre, hvis skolen brænder. Der er stadig 17%, der giver udtryk for, at de ikke ved, hvad de skal gøre, hvis skolen brænder.

Vi bør kigge ekstra grundigt på tallene omkring inventar – disse kunne ligge væsentlig bedre – f.eks. giver 30 % udtryk for, at de ikke sidder godt på stolene, 55 % kan ikke indstille deres borde. Det er i den forbindelse relevant at kigge på den enkelte linie, hvorvidt det er relevant.

92% svarer, at de i høj grad eller nogen grad er i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer i forbindelse med arbejdet på linien, og samme procentsats opnås i spørgsmålet om, at de er i stand til at bedømme bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer i forbindelse med et fremtidigt arbejde.

Af de elever, der arbejder med maskiner og apparater oplever næsten 100%, at det har fået instruktion i  samt adgang til brugsanvisning. Vi bliver dog nødt til at gennemgå svarene for spørgsmålene 67 til og med 79 (maskinsikkerhed og lign.) for at bedømme, hvorvidt der er nogle områder, som vi skal have yderligere fokus på.

38 % giver karakteren i høj grad ok omkring skolens fysiske miljø og 55% svarer i nogen grad.

Det æstetiske miljø:
Her er det igen en blandet opfattelse af det æstetiske miljø. Det er i bund og grund samme opfattelse, som vi tidligere har mødt. Vi er så småt i gang med at ændre hist og her – sofaer på gangen – stillemiljø ved hallen, nye farver på væggene samme sted, men der er nok at tager fat på.

Så der er et job, som måske kunne være relevant at inddrage elevrådet yderligere i.

Slagelse Produktionsskole
Carsten Skøtt

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter