Undersøgelse af undervisningsmiljø 2014

Der er i perioden januar 2015 gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse på Slagelse Produktionsskole. De elever, der har svaret i forbindelse med undersøgelsen, har været på skolen minimum siden december 2014. Undersøgelsen er gennemført med afsæt i et spørgeskema udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Vi har i alt modtaget 44 spørgeskemaer retur, som ca. svarer til det antal elever, der kommer ind under ovennævnte kriterium.

Vurdering:

I undersøgelsen indgår i alt 44 besvarelser, fordelt på henholdsvis 11 kvindelige og 33 mandlige deltagere.

Det psykiske arbejdsmiljø:

Igen virker det psykiske arbejdsmiljø til at være i orden her på skolen. Det synes ligesom ved sidste undersøgelse, at eleverne trives med hinanden og den måde, de arbejder sammen på.

Ved sidste undersøgelse svarede 80 %, at de i en høj grad/nogen grad samlet set lærer nok på skolen. Der er en lille smule mindre, idet 76% svarer, at de lærer nok på Slagelse Produktionsskole. På spørgsmålet om deltagerens oplevelser af de udfordringer svarer hele 90%, at de er passende. Så der er ikke helt sammenhæng mellem de to svar, da man burde forvente, at de lå tæt på hinanden.

83% af eleverne er tilfredse med undervisningens form. Ligeledes er 83% tilfredse med lærerens undervisningsform.

Der er to elever, der gør opmærksom på, at de er blevet mobbet. Det er forhold, som vi på flere måder er og har været opmærksomme på og inde over.

Ud over mobning kunne et fortsat indsatsområde stadig være vores deltageres velbefindende. Der er ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at deltagernes problemer opstår på grund af skolegangen, men alligevel. Der er dog ikke noget i besvarelserne, der herudover tyder på, at den måde, hvorpå vi griber dagligdagen an på skolen, skulle give følgende resultater: 15 % har følt sig ensomme enten ofte eller af og til. 45% har søvnbesvær, 35% mavepine/maveproblemer, 18% følt sig nervøse. Alle disse procenttal er steget i forhold til sidste måling.

17 % har ofte eller af og til følt sig langt nede. 45 % giver udtryk for ofte eller af og til at have søvnbesvær. Dette er et fald i begge.

Tallene for koncentrationsbesvær - svært at huske - svært ved at tænke klart ligger på henholdsvis 58% og 61%. En svag stigning på begge.

Det fysiske arbejdsmiljø:

Her synes det igen i år, at det i det store hele er i orden.

Vi skal dog på baggrund af tallene være mere opmærksomme på at informere om, hvad man skal gøre, hvis skolen brænder.

Besvarelserne omkring sundhed og sikkerhed lader til denne gang kun at være besvaret af elever, der skal svare på disse spørgsmål. Vi skal dog undersøge nærmere, hvad der ligger bag tallene.

Det æstetiske miljø:

Her bør vi gå i gang med at kigge på skolen med de unges øjne. Det er ca. mellem 35 og 50 % af eleverne, der giver udtryk for at det godt kunne være en lidt mere spændende, inspirerende og hyggelig skole at være elev på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter