Udslusningsstrategi for Slagelse Produktionsskole

Udslusningsstatistik

Elever der har været på skolen under 1. måned indgår ikke i vores statistik.
antallet af elever udsluset til "ledighed eller andet" vurderes ud fra, om der har været særlige forhold i henseende til misbrug, adfærd, indlæringsmæssige eller sociale problemer.

Mål for udslusningen

Udslusning til uddannelse prioriteres højere end kortvarigt beskæftigelse
Målet er et udslusningsresultat på 2/3 til uddannelse eller arbejde

Vejledning og forløbsplaner

Skolen har to vejledere. Hver deltager får sin personlige vejleder fordelt efter personnummer. Endvidere en kontaktlærer fra deltagerens værksted.
I samarbejde afdækker vejleder og kontaktlærer deltagerens faglige, sociale og personlige kompetencer. Med dette udgangspunkt støttes den enkelte deltager i realistiske udslusningsmål med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, mål og forudsætninger.

Deltagerens mål for produktionsskoleopholdet noteres i en individuel forløbsplan. Her beskrives også hvilke indsatser, der sættes i værk for at nå målene.

Praktik og kombinationsforløb

Praktikforløb anvendes til den enkelte deltager, når det efter vurdering af vejleder og kontaktlærer findes relevant.

Til deltagere, der har været på skolen mere end tre måneder, tilbydes meritgivende kombinationsforløb til en kompetencegivende ungdomsuddannelse på 2-5 uger, med mindre særlige forhold taler imod.

Kontakt til uddannelsesinstitutioner og kommuner

Skolens vejledere og forstander varetager kontakten med vejledere og kontaktpersoner på de omgivende uddannelsesinstitutioner.

Ligeledes samarbejdes med relevante kontaktpersoner i deltagerens kommune.

Synliggørelse

Nærværende udslusningsstrategi lægges som selvstændigt punkt på skolens hjemmeside – www.slagpro.dk

Godkendt af bestyrelsen den 9. december 2008.

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter