Målgruppe.

Slagelse Produktionsskole er en selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning.
Og vi tilbyder ikke kompetencegivende uddannelse inden for tømrer, gartneri, IT, sundhed, køkken – kantine og maler. Vi forbereder og støtter deltagerne i valg af uddannelse og arbejde. Udover undervisningen på linierne har vi et tilbud om undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Deltagere modtager skoleydelse under forløbet.
Nederst på denne side kan du læse, hvad der står i loven om produktionsskolernes målgruppe. Lovgivning kan være svær at læse, så derfor har vi gjort det kort på følgende måde:

Du skal være over den skolepligtige alder, men ikke fyldt 25 år.
Du må ikke have gennemført en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.
Du er i tvivl om, hvad du gerne vil.

Uddrag af: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.

§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.
Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Stk. 3. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.
Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 5. Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.Indhold placeres her.

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter